1. izdanja Zoranićevih Planina iz 1569. godine u Digitalnoj zbirci HAZU - DiZbi.HAZU

U Digitalnoj zbirci HAZU - DiZbi.HAZU objavljena je digitalna preslika 1. izdanja Zoranićevih Planina iz 1569. godine. Izvornik se čuva u trezoru Akademijine Knjižnice i jedini je poznati sačuvani primjerak toga djela u svijetu.
Digitalna preslika izrađena je za vrijeme održavanja radionice Neinvazivna digitalizacija u svibnju 2016. u Akademijinoj Knjižnici. Dar je g. Gorana Vržine iz Zagreba.
Može se pogledati na adresi:  http://dizbi.hazu.hr/object/29911
 

Additional information