Neprocjenjivi srednjovjekovni tekstovi knjižnica Sveučilišta u Oxfordu i Vatikanske knjižnice dostupni javnosti

Proslijeđujemo vijest sa web stranica NSK:

U sklopu Digitalizacijskoga projekta Zaklade Polonsky javnosti će do kraja 2017. godine postati potpuno besplatno online dostupno milijun i pol do dva milijuna stranica neprocjenjivo vrijedne rukopisne i stare knjižne građe knjižnica Sveučilišta u Oxfordu (Bodleian Libraries) i Vatikanske knjižnice (Biblioteca Apostolica Vaticana, BAV). Tijekom ovoga četverogodišnjeg projekta digitalizirani su biblijski rukopisi na hebrejskome i grčkome te inkunabule tj. prvotisci iz 15. st. poput Gutenbergove Biblije.

Više na: http://www.nsk.hr/neprocjenjivi-srednjovjekovni-i-biblijski-tekstovi-knjiznica-sveucilista-u-oxfordu-i-vatikanske-knjiznice-dostupni-javnosti/

Additional information