Digitalna preslika glagoljske knjige Transit sv. Jerolima, Senj, 1508. u DiZbi.HAZU

U Digitalnoj zbirci HAZU - DiZbi.HAZU objavljena je digitalna preslika glagoljske knjige Transit sv. Jerolima, Senj, 1508. Sačuvano je deset originalnih primjeraka, od kojih se četiri nalaze u Knjižnici HAZU. Izvornici se čuvaju u trezoru - jedan potpun i tri nepotpuna. Tiskan je 5. svibnja 1508. godine u senjskoj glagoljskoj tiskari (radila u razdoblju 1494.-1508.) u kući Silvestra Bedričića. Djelo je prevedeno s tal. prijevoda lat. izvornika: Transito de S. Girolamo i sadrži legende o sv. Jeronimu (o. 340.-420.), najpopularnijem svecu Zapadne crkve, koji je preveo Stari i Novi Zavjet s hebrejskog i grčkog na latinski jezik (Vulgata).
Digitalna preslika izrađena je za vrijeme održavanja radionice Neinvazivna digitalizacija u svibnju 2016. u Akademijinoj Knjižnici. Dar je g. Gorana Vržine iz Zagreba. Može se pogledati na adresi: http://dizbi.hazu.hr/object/29921

Additional information