Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije

Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije (Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae) kritičko je izdanje latinskih javnih i privatnopravnih izvora koji se odnose na hrvatsku povijest od ranoga srednjeg vijeka do 1399 godine. Zbirka od 18 svezaka, čije je izdavanje 1904. započeo Tadija Smičiklas, sadrži prijepise najvažnijih papinskih i vladarskih isprava, kao i isprava drugih duhovnih i svjetovnih uglednika: 

https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=i&id=196996

1991. godine započelo je izdavanje Dodataka Diplomatičkog zbornika (Supplementa Codicis diplomatici), a do sada su objavljena 2 sveska: 

https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=i&id=197015

 

 

Additional information