Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium na DiZbi.HAZU

Niz Monumenta spectantia historiam Slavorum Meridionalium – MSHSM) (Spomenici koji se odnose na povijest Južnih Slavena) isprva je zamišljen kao zbirka izvora za srednjovjekovnu povijest Južnih Slavena, no kasnije je proširen i na naredna stoljeća. Izdavanje niza potaknuo je I. Kukuljević Sakcinski svojom zbirkom izvora Prava kraljevstva Hrvatske, Dalmacije i Slavonije (Iura regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, 1861-62).

 Akademija je preuzela zadaću izdavanja povijesnih izvora, kako bi se, na temelju povijesnih činjenica, argumentirala stoljetna hrvatska državnost, s korijenima već u ranome srednjem vijeku. Već 1868. započelo je izdavanje isprava uz korištenje pravila izdavanja izvora u skladu s načelima tadašnje suvremene europske historiografije. Unutar MSHSM objavljeno je više pojedinačnih nizova izvora sakupljenih u tematske i vremenske cjeline, koje su prikupili ugledni stručnjaci, kao što su Š. Ljubić, F. Rački, R. Lopašić, F. Šišić, E. Laszowski, V. Klaić i dr. Do 1918. godine objavljena su 43 sveska. Do 1990., kada Akademija obnavlja izdavanje niza, povremeno se objavljuju pojedini svesci. Posljednji, 53. svezak, objavljen je 2002., a svi su svesci digitalizirani i dostupni u Digitalnoj zbirci HAZU:

https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=i&id=214323

 

Additional information