Književna ostavština Ivana Gorana Kovačića - “Drvarska popevka” u Digitalnoj zbirci HAZU

Autograf pjesme koja pripada zbirci Ognji i rože pohranjen je u književnoj ostavštini Ivana Gorana Kovačića u arhivu Odsjeka za povijest hrvatske književnosti Zavoda za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (signatura fonda HR-AHAZU-KN-105).

Objavljena je u Hrvatskoj reviji, br. 6, lipanj 1937., a faksimil je donesen u prvome izdanju zbirke Ognji i rože (Zagreb, 1945.). Rukopis ove pjesme, uz rukopise pjesama Črni oblaki i Pripovetka o Jelenu, autor je poslao Dragutinu Tadijanoviću u lipnju 1936. iz Lukovdola. Autograf iz 1935. dostupan je na: https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=i&id=2056602

Additional information