Upoznajmo Akademijine serije: Starine i Hrvatski latinisti

inCollage_20210927_133113037.jpg

Časopis Starine je jedna od najstarijih serijskih publikacija koju izdaje Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. To je treća po redu serija nakon početka Akademijine nakladničke djelatnosti, a prvi broj je izašao davne 1869. godine. U Starinama se objavljuju povijesne studije i fragmentirani arhivski materijal iz naše političke i književne prošlosti. Do 2020. je izašlo 65 svezaka koji su sadržajno i analitički obrađeni te u potpunosti dostupni u Digitalnoj zbirci HAZU.

 starine.jpg

Djela hrvatskih latinista zauzimaju vrlo važno mjesto u hrvatskoj književnosti i kulturnoj baštini. Kako bi čitateljima što više približila najvrjednija i najzanimljivija djela hrvatskog latiniteta, Akademija je 1950. godine pokrenula seriju Hrvatski latinisti. U njoj se objavljuju samo prijevodi ili prijevodi popraćeni latinskim tekstom. 

Godine 2016. počelo se s digitalizacijom ove serije kako bi djela starih hrvatskih pisaca latinskog izraza bila dostupnija čitateljima i istraživačima. U potpunosti su objavljena, obrađena i pretraživa u Digitalnoj zbirci HAZU i katalogu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

fejs_latinisti.jpg

Additional information