Novo radno vrijeme za korisnike

  • Edit

Za vrijeme provođenja revizije, od 26. rujna 2022. do 1. rujna 2023., Knjižnica HAZU će za vanjske korisnike raditi skraćeno, od 9:00 do 13:00h.

Additional information