Djelatnici

  • Edit

Upravitelj

Marinko Vuković, dr. sc.

Tel: 01/4895-106

 

Stručna obrada

Hana Burek

 

Nataša Daničić

Tel: 01/4895-353

 

Damir Horvat

 

Dina Mašina Delija 

  

Kristina Polak Bobić

Tel: 01/4895-359

 

Jelena Prekratić

Tel: 01/4895-109

 

Tamara Runjak

Tel: 01/4895-137

 

Anja Tkalec

Tel: 01/4895-353

 

Zrinka Vitković

Tel: 01/4895-139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čitaonica

Ljiljana Bugarin

Tel: 01/4895-136

 

Elena Palčić

Tel: 01/4895-136

 

Sistemski knjižničar

Marko Tot

Tel: 01/4895-113


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabava i razmjena

Tomislav Kukolja

Tel: 01/4895-148

 

Spremište

Goran Matić

Tel: 01/4895-113

 

Željko Ovčariček

Tel: 01/4895-361

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information