Zbirka gradišćanskohrvatske književne baštine

  • Edit

Tijekom 2001. i 2002. dopisni član prof. dr. Nikola Benčić, jedan od najboljih poznavatelja gradišćanskohrvatske književosti, darovao je Akademiji vrlo vrijednu zbirku hrvatske literature iz Gradišća. Obzirom da ta zbirka, uz novije knjige, sadrži i niz starih i rijetkih naslova, objavljenih tijekom 19. i 20. stoljeća, donesena je odluka da se ona obradi i sačuva na okupu u posebnoj zbirci. Tako će se zainteresiranim čitateljima omogućilti lakši uvid u tu vrijednu građu koja predstavlja kroniku društvenog, kulturnog i vjerskog života i nasljeđa Hrvata u Gradišću.

Obzirom da je književost Gradišćanskih Hrvata manjinska književnost u zemljama u kojima oni žive ali i sastavni dio cjelokupne hrvatske književnosti te da i njihov jezik također pripada korpusu hrvatskoga jezika, ta će zbirka zacijelo otvoriti zainteresiranim kroatistima nove vidike.

 

Additional information