Spomenička zbirka M. D. Grmeka

Mirko Dražen Grmek (Krapina 1924. – Pariz 2000.)

Prof. dr. Mirko Dražen Grmek, ugledni svjetski povjesničar znanosti i dopisni član HAZU studirao je medicinu i stekao akademski stupak doktora mediniskih znanosti na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od godine 1952. do 1990. osnovao je i vodio pri tadašnjoj Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti prvu jedinicu za istraživanje povijesti medicine u Hrvatskoj, a potom od 1960. do 1963. i Akademijin Institut za povijest prirodnih, matematičkih i medicinskih znanosti. Istovremeno je od godine 1954. bio docent, a od 1960. izvanredni profesor na Medicinskom fekultetu u Zagrebu. Od 1963. preselio se u Pariz, gdje je prvo radio u Nacionalnom centru za znanstvena istraživanja, a potom na Sorbonni kao sveučilišni profesor. Godine 1971. stekao je u Parizu i doktorat filozofije.

Uz proučavanje povijesti bioloških znanosti i medicine Grmek se bavio medicinskom bibliografijom, enciklopedistikom i epistemologijom. On je autor Hrvatske medicinske bibliografije (bibliografije knjiga od 1470.-1875.. te zajedno s V. Dugačkim knjiga i članaka od 1876. do 1940.). Veliki je njegov urednički doprinos i Medicinskoj enciklopediji Leksikografskog zavoda u Zagrebu te Međunarodnoj enciklopediji znanosti i tehnike. U području povijesti hrvatske medicine obradio je znanstvene prinose mnogih liječnika u prošlosti i zdravstvene prilike u Hrvatskoj.

Grmek je osmislio i definirao pojam patocenoze, dinamičke zajednice bolesti, koji je postao ključ za opće razumijevanje epidemioloških zbivanja u prošlosti. Autor je više od 30 knjiga od kojih su najznačajnije Bolesti u osvit civilizacije, Povijest side, Prva biološka revolucija i Povijest medicinskih ideja, koje su prevedene na nekoliko jezika. Uz to što je bio dopisni član HAZU bio je član i mnogih inozemnih akademija i sveučilišta. Od 1981. do 1985. bio je predsjednik Međunarodne akademije za povijest znanosti, a godine 1991. dobio je Sartonovu medalju - najveće priznanje na području povijesti znanosti.

Kao veliki humanist za Domovinskog je rata znatno pridonio i upoznavanju inozemne, napose francuske javnosti s istinom o Hrvatskoj pišući brojne članke i knjigu koju me izdao 1993. zajedno s M. Gjidarom i N. Šimcem pod naslovom Etničko čišćenje: povijesni dokumenti o jednoj srpskoj ideologiji.

 

Spomenička zbirka M. D. Grmeka

Mirko Dražen Grmek, dopisni član Akademije, darovao je koncem 1999. dio svoje knjižnice i arhiva Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Radi se o knjigama, časopisima, posebnim otiscima i rukopisnim bilješkama najvećim dijelom posvećenim povijesti znanosti, napose bioloških i medicinskih, u Hrvata i u ostalih slavenskih naroda. Ova dragocjena zbirka obuhvaća, uz spomenuto, i darovateljeva djela objavljena u Hrvatskoj i u svijetu posvećena različitim temama, kao i manju zbirku starih i rijetkih knjiga.

Knjižnična i dokumentacijska zbirka, koja je po darovateljevoj želji pohranjena u Akademijinoj Knjižnici kao zasebna cjelina pod imenom Spomenička zbirka Mirka Dražena Grmeka ”Povijest znanosti slavenskih naroda”, sadrži uz navedeno i dokumentacijsku građu koja se odnosi na ukupni darovateljev rad u vezi s Hrvatskom od 1983. do njegove smrti.

Zbirka sadrži:

  • Djela M. D. Grmeka objavljena u Hrvatskoj i diljem svijeta
  • Ostale knjige, separate i serijske publikacije
  • Stare i rijetke knjige i dragocjene rukopise pohranjene u trezoru.
  • Katalog Grmekove zbirke sadrži za sada knjige i zbornike, poglavito onih kojima je Grmek autor ili urednik i katalog posebno vrijednih starih i rijetkih knjiga iz donacije.

Additional information