Spomenička zbirka Nade Klaić

 

Nada Klaić (Zagreb 1920. - 1988.)

Prof. dr. Nada Klaić, sveučilišna profesorica i jedan od najistaknutijih hrvatskih znanstvenika u području povijesti srednjega vijeka, Diplomirala je povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, istome fakultetu na čijem Odsjeku za povijest je kasnije čak 45 godine djelovala kao nastavnica. Na Fakultetu je započela svoje nastavno i znanstveno djelovanje 1943. godine da bi nastavničku karijeru okrunila djelovanjem u svojstvu redovite profesorice hrvatske srednjovjekovne povijesti od 1969. do svoje smrti 1988. Više godina predavala je i na Filozofskom fakultetu u Zadru. Bila je izvrsna nastavnica, zauzeta za prenošenje ljubavi za prošlost i historijsku znanost brojnim naraštajima studenata. 

Od godine 1946., kada je doktorirala tezom Političko i društveno uređenje Slavonije za Arpadovića, bavila se tijekom više desetljeća proučavanjem srednjovjekovne hrvatske povijesti. Rezultate opsežnih analitičkih istraživanja, objavljenih prvo u časopisima i zbornicima, Nada Klaić okupila je u zapaženim monografijama i pregledima hrvatske povijesti. Spominjemo tu, među ostalima, knjige

 • Izvori za hrvatsku povijest 1526. godine,
 • Kastav u srednjem vijeku,
 • Koprivnica u srednjem vjeku,
 • Crtice o Vukovaru u srednjem vijeku,
 • Trogir u srednjem vijeku,
 • Zadar u srednjem vijeku do 1409.,
 • Povijest Zagreba. Knj. 1 (Zagreb u srednjem vijeku),
 • Medvedgrad i njegovi gospodari
 • Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku,
 • Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku,
 • Seljačke bune u XVII stoljeću u Hrvatskoj,
 • Vinodol : od antičkih vremena do knezova krčkih i Vinodolskog zakona,
 • Srednjovjekovna Bosna : politički položaj bosanskih vladara do Tvrtkove krunidbe
 • nezaobilazne u svakom daljnjem proučavanju srednjovjekovne hrvatske povijesti.

 

Spomenička zbirka Nade Klaić

Obitelj Nade Klaić poklonila je dio njene knjižne ostavštine Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti sa željom da bude u Akademijinoj Knjižnici pohranjena kao zasebna cjelina pod njenim imenom. Radi se o 165 jedinica građe, najvećim dijelom o povijesnim knjigama, časopisima i posebnim otiscima. 

 

Additional information