Usluge

Fotokopiranje

Korisnik može samostalno fotokopirati u Čitaonici priručnika i periodike uz prethodno plaćanje troškova, prema važećem cjeniku usluga.

 

Printanje

Sa svih prijenosnih računala u Čitaonici, u prostoriji pored Slobodnog pristupa, moguće je koristiti uslugu računalnog ispisa na crno-bijelom printeru koji se nalazi u prostoriji s računalima, zatim na color-printeru u Čitaonici stare i rijetke knjige te na multifunkcionalnom printeru u Čitaonici priručnika i periodike.

Prije ispisa potrebno je platiti uslugu na info pultu, prema važećem cjeniku usluga.

 

Skeniranje

U Čitaonici, u prostoru s računalima, nalaze se A4 skeneri, koji se mogu besplatno koristiti.

 

Računala i internet

Svi članovi Knjižnice mogu besplatno koristiti računala Knjižnice i A4 skenere instalirane u Čitaonoci uz prijavu korisničkog imena i lozinke.

Na ostalim radnim mjestima u Čitaonici korisnici mogu koristiti vlastito prijenosno računalo kao i bežični pristup internetu.

Korisničko ime i lozinka dobivaju se na ulaznom pultu ukoliko se koristi računalo Knjižnice.

Za računala korisnika potrebno je aktivirati WPA (Wireless Security Password), koju se može zatražiti od dežurnog knjižničara.

 

Additional information