IZLOŽBA PLAKATA KONZERVATORSKO-RESTAURATORSKIH RADOVA U 7 DRŽAVNIH ARHIVA

U organizaciji Hrvatskog državnog arhiva i Knjižnice HAZU
 Strossmayerov trg 14
 od 15.10. do 15.12. 2018.
radnim danom od 9 do 15 sati

Izložba se sastoji od 13 plakata sa stručnim temama konzervatorsko-restauratorskih radova i istražnih radova na arhivskom i knjižnom gradivu koji su se provodili u konzervatorsko-restauratorskim odjelima državnih arhiva. Teme su također obuhvatile istraživanja vodenih znakova na papirima,  dokumentiranje i fotodokumentiranje provedenih konzervatorsko-restauratorskih radova, dijagnostiku oštećenja, odabir najprikladnijih metoda, postupaka i materijala. Konzervatorsko restauratorski radovi provedeni su na različitim materijalima od pergamene, fotografija, papira i kože. Pozornost je posvećena i završnim radovima kao što su izrada retuša i zaštitne ambalaže za pohranu restauriranog gradiva

Additional information