Promocija knjige Legenda o Mariji Magdaleni

  • Edit

Legendu o Mariji Magdaleni pripremila je iz glagoljičnoga Žgombićeva zbornika iz 16. st. akademkinja Anica Nazor. Žgombićev je zbornik jedan od najzanimljivijih srednjovjekovnih glagoljičnih zbornika i jedan od najvažnijih izvora za istraživanje hrvatske srednjovjekovne književnosti i jezika. Danas se čuva u Arhivu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. U knjizi Legenda o Mariji Magdaleni svaki faksimil stranice izvornoga glagoljičnoga teksta prati transkripcija na latinici. Za lakše razumijevanje srednjovjekovnoga jezika na kraju se teksta nalazi i opširan rječnik.  Legendu je oslikala slikarica Vjera Reiser, a knjigu uredio Zlatko Rebernjak u sklopu knjižnog niza Riječju i slikom. Izdali su je ITG d.o.o. za izdavačku i grafičku djelatnost i Privatna umjetnička gimnazija s pravom javnosti iz Zagreba 2016. godine.

MH - plakat Legenda o Mariji Magdaleni-WEB

Additional information