Akademijina izdanja

Voditeljica zbirke

O zbirci

Od svog osnutka 1861. g. HAZU počinje s nakladničkom djelatnošću i objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva. Godine 1867. izlazi prvi broj časopisa RAD Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, a do danas je objavljeno preko 6.000 svezaka raznih publikacija iz mnogih znanstvenih područja. Od godine 1877. Akademija objavljuje svoju kroniku Ljetopis u kojoj se redovito objavljuju godišnji izvještaji o radu HAZU, biografije i bibliografije novih članova te nekrolozi preminulim članovima. Osim časopisa i knjiga u nakladničkim cjelinama, zbirku Akademijinih publikacija čine i pojedinačna izdanja gdje se nalaze veće i manje monografije, zbornici radova sa znanstvenih skupova, brošure i sl. Akademija izdaje i kataloge izložbi svojih muzejsko-galerijskih jedinica.

Osnivanjem Digitalne zbirke HAZU 2009. godine, Knjižnica HAZU pokreće dugogodišnji projekt digitalizacije Akademijinih izdanja i njihovo omogućivanje dostupnosti korisnicima putem platforme DiZbi.HAZU. Prvi časopis koji je bio digitaliziran je RAD s cca 126.000 stranica. Od 2016. godine digitalni primjerak Akademijinog izdanja se postavlja u repozitorij. Katalog i Digitalna zbirka nalaze se na istoj web adresi od 2019. godine pa virtualna zbirka Akademijina izdanja sadrži, uz kataložni zapis za jedinicu građe, i digitalni objekt, ukoliko postoji.

0

Akademijinih serija

0

digitalnih objekata

0

godina izlaženja