Upoznajmo Akademijine serije: Hrvatski dijalektološki zbornik i Folia onomastica Croatica

Filološke se znanosti vezuju za sam početak Akademijine djelatnosti, jer je svrha Akademije “da skrbi o proučavanju jezika i književnosti”. Razred za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je na toj temeljnoj Akademijinoj zadaći radio trajno, što je vidljivo kroz njegovu izdavačku djelatnost.

Hrvatski dijalektološki zbornik i Folia onomastica Croatica su serijske publikacije Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i kategorizirani su kao a1 časopisi.

 

Prvi broj časopisa Hrvatski dijalektološki zbornik izašao je 1956. godine, a do 2022. godine je izašlo 25 knjiga. Zbornik objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja filologije i obuhvaća radove iz područja jezikoslovlja, u prvom redu hrvatske dijalektologije.

 

 

Folia onomastica Croatica izlazi od 1992. godine, a do 2022. godine je izašlo 30 brojeva. U njoj se objavljuju znanstveni i stručni radovi iz područja hrvatske, slavenske i opće onomastike te prikazi onomastičkih radova i onomastička bibliografija.

Oba časopisa su u potpunosti obrađena i dostupna u Digitalnoj zbirci HAZU.

https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=i&id=182433

https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=i&id=198117