Zbirka gradišćanskohrvatske pisane baštine

O zbirci

Akademija je tijekom 2001. i 2002. od dopisnog člana prof. dr. Nikole Benčića, jednog od najboljih poznavatelja gradišćanskohrvatske književnosti, dobila na dar vrlo vrijednu zbirku hrvatske literature iz Gradišća. Uz novije knjige, zbirka sadrži i niz starih i rijetkih naslova, objavljenih tijekom 19. i 20. stoljeća, te je donesena odluka da se obradi i sačuva kao zasebna cjelina. Na ovaj je način omogućen lakši uvid u vrijednu građu koja predstavlja kroniku društvenog, kulturnog i vjerskog života i nasljeđa Hrvata u Gradišću.

Zbirka danas broji ukupno 357 bibliografskih jedinica, od toga sedam periodičkih publikacija, jedne novine i pet članaka u časopisima. Dr. sc. Nikola Benčić darovao je 295 knjiga, a ostale knjige i časopise Knjižnica je pribavila bilo razmjenom s institucijama u Gradišću, bilo kupnjom ili darom, dok se dio knjiga već nalazio u fondu od samog osnutka Knjižnice. 

Budući da je književnost Gradišćanskih Hrvata manjinska književnost u zemljama u kojima oni žive, ali i neizostavni dio cjelokupne hrvatske književnosti, te da i jezik Hrvata u Gradišću također pripada korpusu hrvatskoga jezika, zbirka je posebno zanimljiva kroatistima, no i svim ostalim ljubiteljima baštine