Upis

Uvjeti upisa

Članstvo Knjižnice stječe se na temelju upisa u Knjižnicu.
Prilikom učlanjenja u Knjižnicu potrebno je predočiti osobnu iskaznicu, a studenti osim osobne iskaznice i indeks odnosno potvrdu fakulteta o redovnom upisu, ukoliko imaju e-indeks.

Knjižnica ustanovljuje vrste članstva: vanjski članovi, interni članovi (akademici i djelatnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti), počasni članovi (prema odluci Uprave Akademije, a na prijedlog Knjižnice).

Članska iskaznica

Članska iskaznica glasi na ime i prezime učlanjene osobe i neprenosiva je na drugu osobu.
Iskaznica se izdaje na tjedan dana ili na godinu dana.
Valjanost članske iskaznice se obnavlja po isteku, a fizički se ne zamjenjuje.
Korisnik je dužan prijaviti Knjižnici promjenu prebivališta ili adrese stanovanja.

Gubitak članske iskaznice korisnik je dužan prijaviti Knjižnici. Nova iskaznica izdaje se uz ponovnu naplatu troškova izradbe prema važećem cjeniku.