“​Ne manju pažnju obratila je akademija od svojega prvoga početka na sabiranje i skupljanje učenih sriedstva.
Po toj brizi nasta njezina knjižnica i arkiv, i to koje kupnjom cielih knjižnica i rukopisnih sbiraka ili pojedinih djela (…).
Tako je nabavljena knjižnica s rukopisi od Ivana pl. Kukuljevića Sakcinskoga, knjižnica dra. Tkalca, sbirka listina od gr. Samuela Keglevića,
sbirka rukopisa pokojnoga gen. konsula Mihanovića, knjižnica akademika Fr. Kurelca i t. d. (…).”

O Knjižnici

Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu jedna je od najstarijih i najbogatijih javnih knjižnica u Hrvatskoj. Osnovana je kad i sama Akademija 1867. i njezina je najstarija jedinica. 

Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti je javna općeznanstvena knjižnica. Danas se svrstava u specijalnu knjižnicu u sastavu najveće znanstvene institucije u Hrvatskoj, koja obavlja knjižnično-informacijsku djelatnost, ali ima i ulogu Središnje knjižnice Akademije. Sukladno tome obavlja poslove nadzora i koordinira stručni rad ostalih knjižnica u sastavu Akademijinih Zavoda i Odsjeka. Uz to je osnivač i koordinator Digitalne zbirke HAZU (DiZbi.HAZU).

Knjižnica djeluje kao informacijsko-referalno i bibliografsko središte Akademije.

Knjižnica svoju misiju ostvaruje kroz zadaće definirane u Pravilniku o radu Knjižnice HAZU:

  1. Znanstvena zadaća: prikuplja i čuva sva Akademijina izdanja (knjige, časopise i zbornike) koja sadrže znanstvene i umjetničke radove, prikuplja publicirane znanstvene radove, daje ih na korištenje u svrhu znanstvenog istraživanja, obavlja zamjenu i diseminaciju Akademijinih publiciranih znanstvenih radova u Hrvatskoj i inozemstvu
  2. Baštinska zadaća: čuva baštinske fondove i brine o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciju u svijetu; upravlja zaštićenim zbirkama sukladno Zakonu o očuvanju kulturnih dobara 
  3. Bibliografsko-informacijska zadaća: knjižnica je bibliografsko i informacijsko-referalno središte Akademije kojoj je zadaća pratiti razvoj znanosti i biti podrška znanstveno-istraživačkom radu, prije svega svojim korisnicima, ali i široj javnosti, pružajući kvalitetne i ažurne informacije o nakladničkoj djelatnosti Akademije.
    • bibliografsko središte Akademije: izrađuje kumulativnu bibliografiju Akademijinih izdanja od 1. izd. 1867. do danas; objavljuje kumulativne popise izdanja HAZU (1867.-1950., 1867.-1985 2 sv., 1986.-2000., 1867.-2000. Dopune); objavljuje godišnje Popise izdanja HAZU u Ljetopisu HAZU, analitički obrađuje Akademijine časopise; dodjeljuje DOI oznake člancima u Akademijinim znanstvenim i stručnim časopisima i zbornicima; izrađuje računalne kataloge knjiga i časopisa drugih izdavača u općem fondu
    • informacijsko-referalno središte Akademije: daje informacije o fondu, opće informacije o Akademiji i izdavačkoj produkciji; vodi Skupni mrežni katalog za sve Akademijine knjižnice i digitalni repozitorij DiZbi.HAZU (http://dizbi.hazu.hr).

2009. godine osnutkom Digitalne zbirke HAZU Knjižnica je bitno promijenila i obogatila te osuvremenila rad Knjižnice, a samim time i Akademije. Omogućila je promidžbu znanstvenog rada Akademije i Akademijinih izdanja u virtualnom okruženju.

RADNO VRIJEME ZA KORISNIKE

Ponedjeljak – petak

9:00 – 13:00 (izvanredno za vrijeme trajanja revizije fonda)

INFORMACIJE

informator@hazu.hr

01/4895-113