Misija i vizija

MISIJA

Knjižnica slijedi misiju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te njezine djelatnosti, uz osnovnu knjižnično-informacijsku, obuhvaćaju i znanstveno-istraživački rad te funkciju kulturnog i razvojnog središta, a u svrhu promicanja temeljnih vrijednosti Akademije. Prvenstveno nastoji osigurati dostupnost hrvatskih znanstvenih, kulturnih i umjetničkih dostignuća u zemlji i svijetu. Knjižnica svojim radom pruža neizostavnu podršku znanstvenom i stručnom radu Akademije, čuva i promiče hrvatsku kulturnu baštinu te se zalaže za otvoreni pristup znanosti.

Misija Knjižnice je razvijati i osigurati korištenje suvremenih informacijskih izvora i knjižničnih usluga u cilju podizanja kvalitete znanstveno-istraživačkog rada Akademije i šire akademske zajednice. Kao središnja Akademijina Knjižnica misija joj je pružati stručnu i savjetodavnu podršku ostalim Akademijinim knjižnicama, koordinirati obradu knjižnične građe te poticati optimalan razvoj knjižnica u zajedničkom knjižničnom sustavu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

VIZIJA

Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti suvremena je knjižnica koja kvalitetom svojih informacija i usluga namijenjenih akademskoj zajednici doprinosi razvoju znanosti i istraživanja. Knjižnica kao nositelj digitalne transformacije kreira suvremeno napredno digitalno okruženje koje osigurava kvalitetan znanstveno-istraživački rad Akademije.

Vizija razvoja Knjižnice u budućnosti nastoji se ostvariti kroz strateške i posebne ciljeve.

Strateški ciljevi:

 • povećanje dostupnost znanstvenih informacija i baštinskih izvora, prije svega znanstvenoj zajednici, ali i što širem krugu zainteresiranih korisnika u Hrvatskoj i svijetu kroz razvoj usluga i projekte digitalizacije
 • zaštita, briga i očuvanje hrvatske kulturne baštine i identiteta
 • suradnja u razvoju i inovacijskim uslugama
 • promidžba znanstvenog rada
 • prezentacija hrvatske kulture u međunarodnom okruženju

Posebni ciljevi:

 • izgradnja Digitalne zbirke kao središnjeg portala Akademijine digitalne kulturne baštine i institucijskog repozitorija koji će aktivno podupirati znanstvenu i istraživačku djelatnost Akademije u stvaranju društva znanja
 • dostupnost kulturne baštine u digitalnom okruženju; jačanje prisutnosti hrvatske znanosti, umjetnosti i kulture u svijetu, predstavljanje hrvatske znanstvene i kulturne baštine; povećanje međunarodne vidljivosti znanstvene produkcije hrvatskih znanstvenika

Kako postići zadane ciljeve?

 • jačanjem svojih knjižnično-informacijskih usluga
 • osiguravanjem ažurnih i kvalitetnih informacija o knjižničnom fondu i Akademijinim izdanjima
 • pohranom, obradom i objavom znanstvenih publikacija
 • dodjeljivanjem oznake DOI i drugih trajnih identifikatora
 • trajnim unaprjeđivanjem informacijskog sustava u skladu s tehnološkim razvojem i trendovima i jačanjem digitalne infrastrukture te razvijanjem nove funkcije mrežnog kataloga i digitalnog repozitorija, ujedno doprinoseći kvaliteti znanstveno-istraživačkog rada cijele Akademije i većoj vidljivosti rezultata znanstvenog rada Akademije i knjižničara
 • kroz projekte digitalizacije, konzervacije i restauracije, radom na očuvanju i promociji hrvatske kulturne baštine pohranjene u Knjižnici u Hrvatskoj i svijetu
 • sudjelovanjem i uključivanjem u provođenje nacionalne strategije zaštite i očuvanja kulturnih dobara kroz projekte financirane sredstvima MKM
 • jačanjem aktivne kulturne suradnje s Europskom unijom te uključivanjem u europske aktivnosti i projekte
 • sudjelovanjem na međunarodnim manifestacijama i skupovima
 • razvojem i usavršavanjem kompetencija knjižničara kroz edukacije, cjeloživotno obrazovanje i suradnju sa suradničkim ustanovama
 • kroz suradnju s drugim knjižnicama i srodnim institucijama i uključivanjem u zajedničke projekte na nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • zauzimanjem položaja ravnopravnog partnera i člana u europskoj mreži knjižnica.