Skupni katalog Akademijinih knjižnica

Voditeljice

O skupnom katalogu

Od 2019. godine Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti koristi jedno programsko rješenje za rad Digitalne zbirke i skupnog kataloga svih knjižnica unutar Akademije. DiZbi.HAZU je time postao prva i za sada jedina hibridna platforma u Hrvatskoj na kojoj su okupljeni zapisi digitalne zbirke, odnosno zapisi koji imaju datoteku te kataložni zapisi o knjižnoj građi koja je pohranjena u nekoj jedinici HAZU. Korisnici tako mogu na dobro poznatoj adresi https://dizbi.hazu.hr pronaći bibliografske podatke o građi Akademijinih knjižnica.

Idejni začetnik i glavni koordinator ovog integriranog sustava je Knjižnica HAZU koja je kroz višegodišnji rad na pripremi knjižničnih kataloga 7 Akademijinih jedinica pomogla u prebacivanju podataka u jedinstvenu bazu te u oblikovanju programa kako bi služio kooperativnoj katalogizaciji i složenim poslovima unutar Akademijinih jedinica koje najčešće čuvaju, obrađuju i daju na korištenje različite vrste građe (knjižnu, arhivsku, muzejsku). Budući da Akademija posjeduje raznovrsnu vrijednu građu, DiZbi zapravo predstavlja KAM zajednicu Akademije, a jedno programsko rješenje omogućuje da se građa bolje prezentira korisnicima te da bude vidljivija na baštinskoj sceni.

Knjižnice čiji su zapisi implementirani na DiZbi platformu u skupni katalog su slijedeće:

U novo okruženje Skupnog kataloga 2020. priključili su se:

te 2022:

U skupnom katalogu trenutačno je dostupno oko 250.000 kataložnih zapisa. Cilj je u DiZbi.HAZU uključiti sve ostale Akademijine jedinice s njihovom knjižnom, arhivskom i muzejskom građom na jednom mjestu kako bi vrlo vrijedan fond Akademije bio lako pretraživ i dostupan korisnicima.