Spomenička zbirka Mirka Dražena Grmeka "Povijest znanosti slavenskih naroda"

O zbirci

Mirko Dražen Grmek (Krapina, 1924. – Pariz, 2000.), dopisni član Akademije, darovao je koncem 1999. dio svoje knjižnice i arhiva Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Cjelina obuhvaća knjige, časopise, posebne otiske i rukopisne bilješke. Građa je najvećim dijelom posvećens povijesti bioloških i medicinskih znanosti u Hrvata i ostalih slavenskih naroda. Ova dragocjena zbirka obuhvaća, uz spomenuto, i Grmekova djela objavljena u Hrvatskoj i svijetu. Posvećena je različitim temama, a sadrži i manju zbirku starih i rijetkih knjiga.

Knjižnična i dokumentacijska zbirka je po darovateljevoj želji pohranjena u Akademijinoj Knjižnici. Puno ime zbirke je Spomenička zbirka Mirka Dražena Grmeka Povijest znanosti slavenskih naroda. Sadrži, uz navedeno, i dokumentacijsku građu koja se odnosi na ukupni darovateljev rad u vezi s Hrvatskom od 1983. do njegove smrti.

Zbirka sadrži:

  • djela M. D. Grmeka objavljena u Hrvatskoj i diljem svijeta
  • ostale knjige, separate i serijske publikacije
  • stare i rijetke knjige i dragocjene rukopise pohranjene u trezoru
  • katalog Grmekove zbirke sadrži za sada knjige i zbornike, poglavito one kojima je Grmek autor ili urednik, kao i katalog posebno vrijednih starih i rijetkih knjiga iz donacije.