Upoznajmo Akademijine serije: časopisi Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku

Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku osnovan je 1949. godine kao znanstvena jedinica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Smješten je u ljetnikovcu plemićke obitelji Sorgo (Sorkočević), izgrađenom 1521., danas zaštićenom kulturnom dobru. Zavod posjeduje bogatu knjižnicu, arhiv i zbirku umjetnina (Zbirka Iva Bizzara, Arhiv Petra Hektorovića i dr.).
Glavna djelatnost Zavoda je istraživanje povijesti Dubrovnika i njegova šireg okruženja, osobito u periodu Dubrovačke Republike (14.-19. stoljeće).

Zavod objavljuje časopise Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Dubrovnik annals.

Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku znanstveni je časopis u kojem se objavljuju radovi o različitim temama iz povijesti Dubrovnika i Dubrovačke Republike, a uz njih i radovi koji se odnose na povijest susjednih područja (Dalmacija, Boka kotorska, Bosna i Hercegovina), a imaju poveznicu s dubrovačkom povijesti. U časopisu se objavljuju izvorni znanstveni radovi i prikazi objavljenih knjiga i drugih publikacija, a samo izuzetno stručni i pregledni radovi. Počeo je izlaziti 1952., a do o 2022. g. objavljeno je 59 svezaka časopisa.

Anali zavoda u Dubrovniku

Dubrovnik annals je znanstveni časopis na engleskom jeziku koji Zavod izdaje od 1997. godine. U časopisu se objavljuju izvorni znanstveni radovi i prikazi objavljenih knjiga i drugih publikacija dubrovačke povijesne tematike. Do 2022. g. je izašlo 25 brojeva, a zahvaljujući tom časopisu hrvatska je historiografija o Dubrovniku doživjela recepciju u inozemstvu.

Dubrovnik annals

Oba časopisa su u potpunosti dostupna i pregledna u Digitalnoj zbirci HAZU te se cjeloviti tekstovi radova smiju besplatno koristiti uz poštivanje autorskih prava. Od 2013. znanstveni radovi časopisa dobivaju međunarodnu DOI oznaku.

https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=i&id=179683 

https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=i&id=212426