Upoznajmo Akademijine serije: Filologija : časopis Razreda za filološke znanosti HAZU

Filologija je znanstveni časopis za filološka pitanja koji su zajedno pokrenuli Hrvatsko filološko društvo i Akademija.

Uredništvo prvog broja 1957. godine, kojeg su činili Mirko Deanović, Mate Hraste i Josip Torbarina, piše:

“Ova publikacija nije glasilo neke odjelite ideološke grupe, koja bi htjela, da se polemički nameće i da vodi. Ona će biti pristupačna svim radnicima na velikoj i plodnoj, ali još nedovoljno obrađenoj njivi. Svojim ćemo prilozima nastojati pokazati, ako je potrebno, koliko je koristan taj rad. Za to smo u prvom redu pozvani mi filolozi, i tu afirmaciju naše humanističke, društvene nauke s pravom očekuje od nas domovina i strani kulturni svijet.”

Od 1978. Filologija postaje časopis Razreda za filologiju JAZU (HAZU) te se u njemu objavljuju stručni i znanstveni članci, prikazi i bibliografije hrvatskih i stranih filologa iz područja jezikoslovlja i znanosti o književnosti (hrvatske, slavenske, komparativne, zapadnoeuropske).
Tajništvo časopisa se nalazi u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU, a do 2022. je izašlo 78 brojeva.

Časopis je u potpunosti dostupan i pregledan u Digitalnoj zbirci HAZU, a od 2016. godine se njegovim znanstvenim i stručnim radovima dodjeljuju DOI oznake.

https://dizbi.hazu.hr/a/?pr=i&id=202137 

filologija