Održan sastanak Knjižničnog odbora

U četvrtak 29. veljače 2024. u Knjižnici HAZU održan je redoviti sastanak Knjižničnog odbora. Sastanku su prisustvovali predsjednik Odbora, akademik Marko Pećina, akademkinja Dubravka Oraić Tolić, akademik Bojan Jerbić, akademik Svetozar Musić, akademik Nikola Ljubešić, akademik Branko Despot, članica suradnica Hana Breko Kustura, te upraviteljica Knjižnice Tamara Runjak.

Knjižnični odbor kao nadležno tijelo pruža podršku u radu i brine o razvitku Knjižnice. Upraviteljica Knjižnice je izvjestila članove Knjižničnog odbora o aktualnim projektima Knjižnice, raspravljalo se o razvoju Digitalne zbirke HAZU i indeksiranosti Akademijinih časopisa u svjetskim bazama elektroničkih izvora podataka. Knjižnični odbor je donio preporuku da se ponovno potakne akademike na darivanje njihovih autorskih i uredničkih knjiga te znanstvenih radova Knjižnici s ciljem okupljanja osobnih fondova akademika.

Na kraju su svi imali priliku razgledati restaurirani primjerak knjige iz 16. stoljeća rimskog pisca i arhitekta Vitruvija pod naslovom “De architectura” koja je ovom prigodom donesena iz trezora Knjižnice.