Digitalizirane zbirke HAZU na naslovnicama najnovijih tematskih portala u Europeani

Ponosni smo da su digitalizirane zbirke o Strossmayerovoj galeriji starih majstora i o orguljskoj dokumentaciji akademika Ladislava Šabana te virtualna izložba Pablo Picasso iz repozitorija DiZbi.HAZU objavljeni na naslovnicama najnovijih tematskih portala u Europeani. Time je središnja europska digitalna knjižnica Europeana potvrdila da je prepoznala Digitalnu zbirku HAZU – DiZbi.HAZU kao vrijedan izvor znanstvenih i baštinskih digitalnih sadržaja.

Europeana Art History
http://www.europeana.eu/portal/collections/art-history

Europeana Research
http://research.europeana.eu/