Razmjena

Voditelj

Razmjena je jedna od temeljnih djelatnosti Knjižnice HAZU. Njezina duga tradicija začeta je nedugo nakon osnivanja Knjižnice 1867. godine. Prvi izvještaj o ovoj praksi zabilježen je 1877. godine u Akademijinoj publikaciji Ljetopis. Osim što predstavlja oblik suradnje s kulturnim i znanstvenim institucijama u Hrvatskoj i širom svijeta, razmjena je oduvijek bila jedan od primarnih načina nadogradnje knjižničnog fonda, osobito zbirke strane literature. Broj institucija kroz povijest je varirao, ovisno o društvenim i povijesnim prilikama. U početku je razmjena obuhvaćala 75 institucija, a u na svom vrhuncu 1992. godine čak njih 738. U tom se trenutku putem razmjene Akademijine knjige šalju u 57 zemalja na 5 kontinenata. Danas je taj broj značajno smanjen, pretežno zbog financijskih poteškoća, kao i nedostatka fizičkog prostora. Godine 2016. Knjižnica počinje razvijati sustav e-razmjene publikacija.